Eğitim Ve Kullanılan Ögeler

Foto

Eğitim Ve Kullanılan Ögeler

Eğitim: Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışlara denir. Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kısaca “istenilen davranışı geliştirme süreci” olarak da anlatılabilir.

Eğitim derken bir insana istenilen özellikleri kazandırmaktan çok kültür edinme sürecini kast ederiz. Diğer insanlarca oluşturulan bilgi yığınını kendimize katmak isteriz. Bu kültürlenme sürecine eğitim adını veririz. İnsanlığı insana katmak olarak düşünebiliriz. İnsan olmanın en önemli taraflarından biridir.  Kendimizi eğitmeden insanlığa katkı yapamazdık, eğiterek ve eğitilerek çok sayıdaki insanı kendimize kattık. Bunu çok eskiden, insanlık tarihinin başlangıcından beri yaptık.

Biz de bu anlayışlar sınırları belli olan uygun öğrenme ortamları hazırladık. Alanında uzman kişilerce amaçlar doğrultusunda işleyen bir sistemdir.

Buna katkı sağlamak amacıyla;

  1. Mevcudu az olan sınıflarda kalabalık olmadan yapılan sınıf dersleri: Sınıflarımızda topluluk bilinci oluşturmak ve verimli bir bilgi akışı sağlamak, aynı zamanda da öğrenme ortamını bozmayacak düzeyde sınıflar oluşturulmuştur. Böylece profesyonel olan öğretim üyelerimizin tüm sınıfa etkili, şekilde hitap edebilmesi sağlanır.
  2. Yazar kadrosu olan öğretmenler: Öğretmenlerimiz ders anlatmakla beraber mevcut olan öğrenciye destek amaçlı basılan tüm yayınlarımızda üst düzeyde katkı sağlayabilmelidir.Kitaplar, soru bankaları, deneme sınavları  gibi materyaller öğrenme ortamında bir demirbaştır. Bu yayınlar zaten var olan öğretmenlerimizle beraber yapılan çalışmalar ile ortaya çıkmış olup, alanına daha da hâkim bilinçli bir kadro ile eğitim vermemizi sağlamıştır.
  3. Yayıncı Ekip: Eğitim için gerekli olan materyalleri daha özgün bir şekilde elde etmek için Fen Bilimleri Merkezi  bünyesinde bu materyaller, hazırlayan profesyonel bir ekip vardır.
  4. Birebir dersler: Öğrencilerimizin sınıf dersleri dışında konuları pekiştirmek, üstünden geçmek ve anlaşılmayan noktaları öğrencinin kişiliğine göre değişen anlama ve öğretme biçimlerine göre destek olmayı amaçlayan derslerdir. Konu ile ilgili detayların tam anlamıyla aktarılması, öğrencinin yüz yüze birebir şekilde yapılan oturumlar ile sağlanır.
  5. Öğrenciye özel ders programı: Her öğrencinin okul saatlerine dinlenme yemek ve uyku saatlerine özel yapılan, öğrencinin algılama sınırına göre biçimlendirilen en verimli çalışma saatlerini kişiye göre özelleştiren ders programlama sistemidir. Öğrencinin hayatına ve karakterine uyum sağlama yeteneği yüksek olduğundan başarıyı artırır.
  6. Sınav Analizi: Yapılan sınavlar doğrultusunda her öğrenci sınavın analizi yapılır. Bu hangi derslerde ve özellikle hangi konularda öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğunu tespit etmek için yapılır. Buna göre bir yol izlenir.
  7. Akıllı Tahta desteği: Sınıfta ders işlenirken yazma ve silme dolayısıyla azalan verimliliği tekrar kazandırmak için akıllı tahta kullanılmakta zamandan kazanç sağlanmaktadır. Bu yolla görsel ve işitsel öğeler daha kolay yansıtılır.
  8. Veli Bilgilendirme: Her öğrenciye yapılan birebir uygulamalar sonucunda elde edilen tüm bilgiler aile ile paylaşılır böyle ailenin çocuğunun okul hayatı hakkında fikir sahibi olması sağlanır ve okul-ev hayatının bütünleşmesini tek bir yapı olarak ele alınması sağlanır. Ev ile okul arasında bir kopukluk olmaması gelişim için önemlidir.
  9. Rehberlik : Kariyer, meslek, dersler, öğretmenler, hobiler, arkadaşlar gibi konularda ayrıca özel ders programları, çalışmaların işleyişi gibi takiplerin yapılabilmesi için kullanılan danışmanlık hizmetidir. Öğrencinin aklına takılan şeyleri yok etmek için böyle bir danışmanlık son derece faydalıdır.