KARİYER PLANLAMA

Kariyer Planlama

 

Kariyer, mesleğimizi yaparken koyduğumuz amaçlar doğrultusunda iş tecrübesi kazanırken, ihtiyaç duyulan eğitimleri alıp, mesleksel ve ferdi açıdan kendimizi gerçekleştirme sürecimizdir.

Kariyer, bilhassa işe ait konumlardan, iş hayatında olunabilecek her türlü ilerlemeden ve iş hayatında bulunulabilecek ileri mevkilerden söz edilirken kullanılır. Sözgelimi üniversiteye geçiş sürecinde olan yukarıda örneklediğimiz ferdin ‘…kariyer sahibi olmak istiyorum’ diyerek bitirdiği tümcesi kariyerin tam olarak da bu mananına eşit düşmektedir. Daha hudutlu bir bakış açısından ele alınırsa bir bakıma da mesleksel bakımdan hiyerarşik olarak daimi bir üst pozisyon için çalışmak mananında da kullanılabilir. Bir takım vakitse kariyer, ihtisas belirtmek üzere kullanılan bir ibaredir. Mesela bir doktordan söz ederken ‘ kariyer sahibi bir insan’ olarak değerlendirme yapılması bu istikamettedir.